Leczenie alkoholizmu – Wsparcie i metody dla osób uzależnionych

Poniższy tekst odpowie na pytanie, jak leczyć alkoholizm. Nie wahaj się szukać profesjonalnej pomocy w sytuacjach kryzysowych. Ci specjaliści wybiorą dla Ciebie najlepszą terapię.

Krok pierwszy – oddział detoksykacyjny

Wizyta na oddziale detoksykacyjnym może trwać nawet kilka tygodni. Aby zostać przyjętym na oddział detoksykacyjny, musisz pozostać trzeźwy przez co najmniej siedem dni. Nierzadko trzeba czekać kilka tygodni, aby uzyskać miejsce w takiej placówce. Wynika to z faktu, że jest coraz więcej osób, które wymagają takiej pomocy i oddziały są często pełne. Jak wygląda plan leczenia na oddziale detoksykacyjnym? Pierwsze dni poświęcone są na detoksykację, podawanie leków i pozbywanie się alkoholu. Jeśli pacjent nadużywał alkoholu przez dłuższy czas, oczekuje się, że odzyska siły. Zaczynają się pojawiać objawy głodu alkoholowego. Następnie alkoholik spędza kilka następnych dni na wstępnej edukacji na temat uzależnienia oraz rozpoczyna terapię, zarówno indywidualną, jak i grupową. Ta faza leczenia alkoholizmu ma na celu ustalenie celów terapii, a także rozpoznanie wpływu alkoholu na życie pacjenta.

Dobrowolność w terapii – Co zrobić, gdy alkoholik nie chce się leczyć?

Możemy podjąć inne kroki, jeśli zależy nam na zdrowiu bliskiej osoby. W każdej gminie działa komisja do rozwiązywania problemów alkoholowych. Możemy zgłosić do niej problem. Sąd może w niektórych przypadkach skierować osobę z problemem alkoholowym do ośrodka leczenia uzależnień. Procedura ta jest jednak zbyt powolna i nie zawsze skuteczna. Można ją wykorzystać jako motywujący straszak. Leczenie alkoholizmu, choć bywa trudne i czasochłonne, jest możliwe. Liczy się wsparcie rodziny, przyjaciół i terapeutów.

Co może zrobić rodzina, aby pomóc alkoholikowi?

Najlepszym sposobem na to, aby alkoholik przestał pić, jest skłonienie go do zerwania z nałogiem. Dno u każdego pacjenta może wyglądać inaczej. Może to być pogarszający się stan zdrowia, utrata pracy, zerwane przyjaźnie, a nawet rozwód. Ważne jest, aby być konsekwentnym i nie ukrywać problemu. Nie warto też wierzyć, że jutro skończy się picie. Często jest to tylko po to, by alkoholik mógł znów cieszyć się swoim piciem. Ważne jest, aby alkoholicy zdali sobie sprawę, że ich nawyki picia wymknęły się spod kontroli. Potrzebna jest profesjonalna pomoc. Szanse na przymusowy powrót do zdrowia są mniejsze. Jeśli uda nam się przekonać bliską osobę do podjęcia leczenia, nie zapominajmy o sobie.

Dowiedz się więcej na temat leczenia alkoholizmu i terapii alkoholowej na stronie https://alkoholizmwadowice.pl/leczenie-alkoholizmu-wadowice/b_damr

Leczenie alkoholizmu a terapia współuzależnienia

W obliczu dramatu, jakim jest alkoholizm, rodzina, a zwłaszcza małżonkowie, muszą pomyśleć o własnych potrzebach, a także o potrzebach dzieci, jeśli je mają. Terapia dla osób współuzależnionych jest bardzo wskazana. Można ją prowadzić indywidualnie lub grupowo. Jest ona korzystna zarówno dla tych, których bliski pił, jak i dla tych, którzy już są na terapii. Jest to ważne, ponieważ zdrowiejący alkoholik musi przewartościować swoje życie, zmienić priorytety i nauczyć się na nowo być sobą. Często może to prowadzić do rozpadu związków, a nawet do całkowitego przewartościowania. Ważne jest, aby partner alkoholika był na to przygotowany.

Osoby, w których domach panuje przemoc z powodu terapii alkoholowej. Może to prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym wycofania społecznego, utraty poczucia własnej wartości i szkód zdrowotnych. W tym przypadku konieczna jest profesjonalna pomoc.

Terapia indywidualna i metoda 12 kroków

Po detoksie, alkoholik może rozpocząć terapię indywidualną i grupową z terapeutą. Zajęcia te pomogą alkoholikowi nauczyć się, jak radzić sobie z głodem alkoholowym i zrozumieć, dlaczego w ogóle jest uzależniony. Jest to forma terapii grupowej, która pozwala uzależnionym wspierać się wzajemnie i dzielić swoimi doświadczeniami.

Szczególną formą wsparcia są spotkania AA (Anonimowych Alkoholików), na których można realizować program 12 kroków. Metoda ta została opracowana w Stanach Zjednoczonych przez chrześcijańskie grupy wsparcia. Nie oznacza to jednak, że mogą w niej uczestniczyć tylko osoby wierzące. 12 kroków ma na celu pomóc komuś w ich realizacji i zostaniu sponsorem. W tym przypadku sponsor to po prostu mentor lub przewodnik dla kolejnej osoby, która chce rozpocząć tego typu terapię. Wkrótce napiszemy więcej o każdym z 12 kroków. Jest to bardzo skuteczna metoda, która koncentruje się na samorozwoju, pojednaniu z chorobą i zadośćuczynieniu najbliższym. Metoda 12 kroków leczenia alkoholizmu pozwala w pełni zrozumieć nałóg, a także umieć odnosić się do innych.